Σεμινάριο “Επεξεργασία Εικόνας – Adobe Photoshop CS5”

Σκοπός Σεμιναρίου : Το Σεμινάριο έχει ως σκοπό ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να υποστηρίξει εργασίες επεξεργασίας ψηφιακής και αναλογικής εικόνας. Ο εισηγητής του σεμιναρίου έχει θέση ως στόχο με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι αφενός να γνωρίζουν τη λειτουργία των βασικών εργαλείων του Photoshop και αφετέρου να κρίνουν ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος προκειμένου λόγου χάριν, να ξεφοντάρουν μία εικόνα, να επέμβουν αισθητικά σε μία φωτογραφία ή ακόμα και να συνθέσουν τις δικές τους δημιουργίες.

Απευθύνεται σε :

- Φοιτητές που θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και συνάμα να αποκτήσουν γνώσεις που είναι πλέον απαραίτητες στις περισσότερες εργασίες γραφείου.

- Επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους σε εργασίες που αφορούν την επεξεργασία εικόνας.

- Άτομα που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με τη φωτογραφία και την επεξεργασία εικόνας.

Εκπαιδευτική Ύλη :

Διαχείριση Αρχείων
Βασικές Λειτουργίες
Επιλογές Τμημάτων Εικόνας
Χρωματισμοί – Γεμίσματα – Περιγράμματα
Σχεδίαση (Πινέλα)
Στρώσεις / Επίπεδα (Διαχείριση, Ιεραρχία)
Επεξεργασία Χρώματος (Αλλαγή Φωτισμού, Ιστογράμματα, Φωτεινότητα & Αντίθεση)
Διόρθωση Χρώματος (Επιδιόρθωση ατελειών, Διόρθωση Υφής, Προσαρμογή Χρώματος)
Μάσκες
Κανάλια
Κείμενο (Είδη, Επεξεργασία, Εφέ)
Διανυσματική Σχεδίαση (Πένα, Διαδρομές)
Φίλτρα (Blur, Liquify )
Μαζική Επεξεργασία Αρχείων (Αυτοματισμοί/ Actions)

Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

Το Σεμινάριο Επεξεργασίας Εικόνας είναι συνολικής διάρκειας 18 ωρών.

Περιορισμένες Θέσεις Εγγραφής

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης!