ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 • Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Πληροφορικής “CCU 3 Ενοτήτων” έχει επιτύχει στις εξετάσεις των τριών θεματικών Ενοτήτων. Οι θεματικές ενότητες, οι οποίες έχουν καθιερωθεί να αναφέρονται ως “οι τρεις (3) Βασικές” είναι

Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ωστόσο, σημειώνουμε ότι ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ξεχωριστά οποιεσδήποτε και όσες θεματικές ενότητες επιθυμεί να εξεταστεί. Οι εξετάσεις δίνονται σε λογισμικό [...]

  CCU 3 Ενοτήτων (Certified Computer User) by ACTA

  Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Πληροφορικής “CCU 3 Ενοτήτων” έχει επιτύχει στις εξετάσεις των τριών θεματικών Ενοτήτων. Οι θεματικές ενότητες, οι οποίες έχουν καθιερωθεί να αναφέρονται ως “οι τρεις (3) Βασικές” είναι

  Επεξεργασία Κειμένου
  Υπολογιστικά Φύλλα
  Υπηρεσίες Διαδικτύου

  Ωστόσο, σημειώνουμε ότι ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ξεχωριστά οποιεσδήποτε και όσες θεματικές ενότητες επιθυμεί να εξεταστεί. Οι εξετάσεις δίνονται σε λογισμικό [...]

 • Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Πληροφορικής “ECDL Core in Progress” έχει επιτύχει σε μία ή σε ορισμένες από τις ενότητες του ECDL Core. Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού και σε μία μόνο θεματική ενότητα.
Δεν είναι απόλυτο, αλλά συνήθως όταν πρόκειται για Πιστοποιητικό “ECDL Core in Progress 3” τότε ο υποψήφιος έχει επιτύχει στις εξετάσεις των τριών θεματικών Ενοτήτων. Οι [...]

  ECDL Core in Progress by ECDL

  Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Πληροφορικής “ECDL Core in Progress” έχει επιτύχει σε μία ή σε ορισμένες από τις ενότητες του ECDL Core. Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού και σε μία μόνο θεματική ενότητα.
  Δεν είναι απόλυτο, αλλά συνήθως όταν πρόκειται για Πιστοποιητικό “ECDL Core in Progress 3” τότε ο υποψήφιος έχει επιτύχει στις εξετάσεις των τριών θεματικών Ενοτήτων. Οι [...]

 • Πρόκειται για το ολοκληρωμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής Βασικού Επιπέδου. Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού “CCU 7 Ενοτήτων” έχει επιτύχει στις εξετάσεις όλων των θεματικών ενοτήτων, δηλαδή

Χρήση Η/Υ   και Διαχείριση Αρχείων
Επεξεργασία   Κειμένου
Υπολογιστικά   Φύλλα
Υπηρεσίες   Διαδικτύου
Βάσεις   [...]

  CCU 7 Ενοτήτων (Certified Computer User) by ACTA

  Πρόκειται για το ολοκληρωμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής Βασικού Επιπέδου. Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού “CCU 7 Ενοτήτων” έχει επιτύχει στις εξετάσεις όλων των θεματικών ενοτήτων, δηλαδή

  Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
  Επεξεργασία Κειμένου
  Υπολογιστικά Φύλλα
  Υπηρεσίες Διαδικτύου
  Βάσεις [...]

 • Το Πιστοποιητικό “ECDL Core” διαβεβαιώνει ότι ο κάτοχος του έχει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται στη χρήση του Η/Υ, στη διαχείριση των εφαρμογών γραφείου και των υπηρεσιών διαδικτύου.
Πρόκειται για το ολοκληρωμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής Βασικού Επιπέδου. Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού “ECDL Core” έχει επιτύχει στις εξετάσεις όλων των θεματικών ενοτήτων, δηλαδή

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής [...]

  ECDL Core by ECDL

  Το Πιστοποιητικό “ECDL Core” διαβεβαιώνει ότι ο κάτοχος του έχει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται στη χρήση του Η/Υ, στη διαχείριση των εφαρμογών γραφείου και των υπηρεσιών διαδικτύου.
  Πρόκειται για το ολοκληρωμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής Βασικού Επιπέδου. Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού “ECDL Core” έχει επιτύχει στις εξετάσεις όλων των θεματικών ενοτήτων, δηλαδή

  Βασικές Έννοιες Πληροφορικής [...]

 • Αποτελεί Πιστοποίηση Πληροφορικής επαγγελματικού επιπέδου στον χειρισμό εφαρμογών γραφείου στον Η/Υ. O υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να πιστοποιηθεί σε μία ή και σε ορισμένες μόνο από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες

Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Παρουσιάσεις
Βάσεις Δεδομένων

Η Πιστοποίηση σε όλες τις θεματικές ενότητες αποτελεί την αξιόπιστη απόδειξη ότι ο κάτοχος δύναται να διαχειριστεί τις εφαρμογές γραφείου σε [...]

  CCE (Certified Computer Expert) by ACTA

  Αποτελεί Πιστοποίηση Πληροφορικής επαγγελματικού επιπέδου στον χειρισμό εφαρμογών γραφείου στον Η/Υ. O υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να πιστοποιηθεί σε μία ή και σε ορισμένες μόνο από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες

  Επεξεργασία Κειμένου
  Υπολογιστικά Φύλλα
  Παρουσιάσεις
  Βάσεις Δεδομένων

  Η Πιστοποίηση σε όλες τις θεματικές ενότητες αποτελεί την αξιόπιστη απόδειξη ότι ο κάτοχος δύναται να διαχειριστεί τις εφαρμογές γραφείου σε [...]

 • Η Πιστοποίηση “ECDL Expert” αποδεικνύει ότι ο κάτοχος της έχει τις προηγμένες εκείνες δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτέλεση σύνθετων εργασιών αυξημένης δυσκολίας στις πιο διαδεδομένες εφαρμογές γραφείου.
O κάτοχος του Πιστοποιητικού “ECDL Expert” έχει επιτύχει σε ΟΛΕΣ τις ακόλουθες θεματικές ενότητες

Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Βάσεις Δεδομένων
Παρουσιάσεις

Για να συμμετέχει κάποιος σε εξετάσεις “ECDL Expert”, δεν είναι απαραίτητο να [...]

  ECDL Expert by ECDL

  Η Πιστοποίηση “ECDL Expert” αποδεικνύει ότι ο κάτοχος της έχει τις προηγμένες εκείνες δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτέλεση σύνθετων εργασιών αυξημένης δυσκολίας στις πιο διαδεδομένες εφαρμογές γραφείου.
  O κάτοχος του Πιστοποιητικού “ECDL Expert” έχει επιτύχει σε ΟΛΕΣ τις ακόλουθες θεματικές ενότητες

  Επεξεργασία Κειμένου
  Υπολογιστικά Φύλλα
  Βάσεις Δεδομένων
  Παρουσιάσεις

  Για να συμμετέχει κάποιος σε εξετάσεις “ECDL Expert”, δεν είναι απαραίτητο να [...]